Terra Logotype

Terra Advokat

Tjänster

vi kan hjälpa dig med

Entreprenadjuridik

Vi är specialiserade inom entreprenadjuridik. Vi kan bistå er redan i ett tidigt skede av bygg- och anläggningsprocessen, detta oavsett om ni är beställare, entreprenör eller underentreprenör. Vi har gedigen branscherfarenhet och har stor förståelse för beställarens och entreprenörens olika perspektiv. Vi hanterar dagligen tvister, avtal och förhandlingar inom bygg- och anläggningssektorn.

Tvistelösning

Terra Advokat biträder klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden. Vi har stor erfarenhet av att hantera komplexa kommersiella tvister. Under en domstolsprocess är det viktigt att kontinuerligt göra riskanalyser. Vår rådgivning innefattar inte endast processen utan även vilka strategiska överväganden som bör göras innan processen inleds, under processen gång samt vid förlikningsförhandlingar.

Vi företräder även klienter i andra affärsrättsliga tvister, som exempelvis tvister rörande upphandling, fordringar och avtal.

Utbildning

Vi har stor erfarenhet av att hålla utbildningar inom entreprenadjuridik och därtill närliggande rättsområden. Vi anlitas ofta av utbildningsföretag, branschorganisationer eller direkt av företag. Kontakta gärna oss om du är intresserad av att genomföra en utbildning inom entreprenadjuridik.

Övriga tjänster

Vi anlitas även i frågor rörande:

  • Granskning och upprättande av kommersiella avtal
  • Offentlig upphandling
  • Fastighetstransaktioner
  • Tvister rörande konsumententreprenader

Tillsammans är vi Terra Advokat

och ni hittar oss centralt i Stockholm, bara några minuter från Östermalmstorg.

Carl Johan Törnros

Advokat

telefon. 0703 53 65 06

e-post. cjt@terraadvokat.se

Zakarias Lindqvist

Jur. kand.

telefon. 0706 01 22 52

e-post. zl@terraadvokat.se

Ralph Strandberg

Jur. kand.

telefon. 0706 89 29 40

e-post. rs@terraadvokat.se

Rebecca Nilsson

Jur. kand.

telefon. 0703 17 48 88

e-post. rn@terraadvokat.se