Prishöjningar på material

Construction works in the waterfront of the port of Stockholm

Rådande pandemi har pågått sedan mars 2020 och knappast lämnat någon oberörd. I samband med uppstarten har brist på material och råvaror uppstått. Brist på råvaror och material har medfört prishöjningar, vilket kan vara mycket negativt för den entreprenör som lämnat fast pris i en entreprenad.  Betongkrisen  Särskilt aktuellt och uppmärksammat är riskerna för en […]