Användande av mängdförteckning

Inom framförallt mark- och anläggningsentreprenader används mängdförteckningar. En mängdförteckning innehåller en redovisning av mängd för arbetsprestationer som beställaren vill ha utförda inom ramen för en entreprenad. Mängdförteckningen kan även innefatta mängd avseende hjälpmedel, material, eller varor som entreprenören ska tillhandahålla.  Mängdförteckningen kan innehålla en beskrivning av det arbete som ska utföras, vilket t.ex. kan ske […]