Tvister

För det fall klienten är konsument i förhållande till Advokatbyrån kan arvodestvister och andra ekonomiska krav mot Advokatbyrån prövas av Konsumenttvistnämnden. Ytterligare information framgår på hemsidan www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.