We are building for change.

Our services

What we can do for you

Vi är specialiserade inom
entreprenadrätt. Vi kan bistå er redan i ett tidigt skede av bygg-och anläggningsprocessen, detta oavsett om ni är beställare, entreprenör eller underentreprenör

Terra Advokat biträder klienter
inför allmän domstol och i skiljeförfaranden i tvistelösningar. Vi har stor erfarenhet av att hantera komplexa kommersiella tvister.

Vi anlitas även i frågor rörande affärsjuridik som: Granskning och upprättande av kommersiella avtal, offentlig upphandling, fastighetstransaktioner samt tvister rörande konsumententreprenader

Vårt erfarna och kompetenta team av jurister kan bistå med hjälp inom flera olika områden inom rättsområdet fastighetsrätt. Vi erbjuder rådgivning och lösningar för allt från kommersiell hyresrätt till granskning av avtal och tvister. 

We have a profound experience in teaching construction contract law.

Nyheter och publikationer v1

Nyhetsbrev

With our free newsletter you will get tips and important information related to construction law, dispute resolution, business law and other important things for companies.

Nyheter och publikationer

Nyhetsbrev

Med vårt kostnadsfria nyhetsbrev kommer du få tips och viktigt information relaterat till entreprenadjuridik, tvistelösning, affärsjuridik och annat viktigt för företag.

Nyheter och publikationer v3

Carl Johan Törnros

Advokat

Ingemar Janson

Advokat

Julia Axelsson

Jur kand

Ralph Strandberg

Advokat

Together we are Terra Advokat

We are based in central Stockholm, just a few minutes away from Östermalmstorg.

For general questions, or if you don't know who to initiate contact with, 

e-mail us on info@terraadvokat.se