Vem är den ansvarige principalen vid inhyrning?

Det är inte ovanligt att det uppstår skador på arbetsgivares egendom under en vanlig arbetsdag. De flesta skador sker av misstag och utan uppsåt medan andra skador uppstår på grund av uppsåt eller vårdslöshet från personalens sida. I skadeståndslagen (1972:207) benämns den senare situationen såsom vållande till skada. En av de första frågor som aktualiseras […]