Konkurs företag – Entreprenadsammanhang

Konkurs företag

Det kan dyka upp flera frågor när ett företag går i konkurs, oavsett om det gäller din avtalspart eller dig själv. Vad gäller vid konkurs för entreprenaden? Kommer jag att få betalt för min fordran om min avtalspart går i konkurs? Terra Advokat reder ut några av de vanligaste frågetecknen kring konkurs företag och hur […]

Konkurs under rättegång

Rättegång vid konkurs

Du kanske hade det på känn, och en dag får du beskedet: motparten har gått i konkurs under pågående tvist. Om du befinner dig i en rättsprocess mot ett annat bolag som under pågående rättegång går i konkurs är det ett antal saker man bör känna till. Förfarandet Tingsrätten utser i samband med att bolaget […]

Formaliafrågor vid ÄTA arbeten utifrån AB04

ÄTA arbeten

Om det under arbetet med entreprenaden blir fråga om så kallade ÄTA arbeten (ÄTA står för ändring, tillägg och avgående) och kanske flera sådana, är det viktigt att få betalt för sådant arbete. Regler om föreskrivna ÄTA arbeten finns i AB04 kap. 2 § 3. Regler om så kallade likställda ÄTA-arbeten finns i AB04 kap. […]

Arbeta på löpande räkning – Vad ska jag tänka på?

Löpande räkning

Hur betalning ska ske är ett centralt moment för dig som entreprenör. Din beställare kan av naturliga skäl vilja använda sig av ett fast pris i stället för löpande räkning, som kan vara ett bättre alternativ för dig som entreprenör. Det finns olika varianter på hur du kan använda dig av löpande räkning. Terra Advokat […]

Kund betalar inte faktura

kund betalar inte faktura

När ska man egentligen vända sig till Kronofogdemyndigheten när kund inte betalar fakturan? Kan ärendet hamna i tingsrätten i alla fall? Om ett företag har skickat en faktura till någon och denne inte betalar, kan det vara bra att tänka till. Ett första steg kan vara att skicka en påminnelse. Skulle motparten fortfarande inte betala […]

Ändrat pris efter ingånget avtal?

ändrat pris efter köp

Du som entreprenör kan ha rätt till ändring av ett avtalat pris för vissa oförutsebara och väsentliga kostnadsökningar som drabbat dig på grund av ökade kostnader för t.ex. material. Bestämmelsen ät tänkt att skydda dig som entreprenör och återfinns i AB 04 kap. 6 § 3. TERRA Advokat står redo att ge dig den vägledning […]