Tvistelösning

Vi arbetar aktivt med problemlösning men kan även bistå dig i rättsprocesser. 

Terra Advokat biträder sina klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden samt i viss mån även i förvaltningsrättsliga mål. 

Vi har stor erfarenhet av att hantera både mindre och större komplexa kommersiella tvister.

Ert biträde i domstol

Skiljeförfarande

Kommersiella tvister

Konsumententreprenader

Vår erfarenhet inom entreprenadjuridik sträcker sig dessutom till situationer där beställaren är en konsument. Dessa typer av entreprenader ställer ofta högre krav på entreprenören. Om ni känner er osäkra på vad det omfattade konsumentskyddet innebär kan vi bistå med allt från generell rådgivning till konkret assistans i allt från avtal till process.

Offentlig upphandling

Vi på Terra Advokat besitter även stor kompetens inom offentlig upphandling. Har ni exempelvis fått ert anbud förkastat av en kommun på felaktiga grunder eller har andra frågeställningar gällande offentlig upphandling så hjälper vi er även med detta.