Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom entreprenadjuridik och inom därtill närliggande rättsområden.

Oavsett om ni vill fördjupa er kunskap i AB 04 och ABT 06 eller om ni behöver konkreta tips på vad man bör tänka på innan man ingår ett entreprenadavtal kan vi skräddarsy en kurs just för er.

Vi anlitas ofta av utbildningsföretag, branschorganisationer eller direkt av företag.

Vi har tillsammans med Blendify Learning AB utvecklat en omfattande webbkurs med inriktning på AB 04 och skillnaderna i jämförelse med ABT 06. Här kan du läsa mer om kursen. 

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att diskutera ett kursupplägg inom entreprenadjuridik!

Stor erfarenhet av att hålla utbildning

AB 04 och ABT 06

Konsumententreprenader

Vår erfarenhet inom entreprenadjuridik sträcker sig dessutom till situationer där beställaren är en konsument. Dessa typer av entreprenader ställer ofta högre krav på entreprenören. Om ni känner er osäkra på vad det omfattade konsumentskyddet innebär kan vi bistå med allt från generell rådgivning till konkret assistans i allt från avtal till process.

Offentlig upphandling

Vi på Terra Advokat besitter även stor kompetens inom offentlig upphandling. Har ni exempelvis fått ert anbud förkastat av en kommun på felaktiga grunder eller har andra frågeställningar gällande offentlig upphandling så hjälper vi er även med detta.