Formaliafrågor vid ÄTA arbeten utifrån AB04

ÄTA arbeten

Om det under arbetet med entreprenaden blir fråga om så kallade ÄTA arbeten (ÄTA står för ändring, tillägg och avgående) och kanske flera sådana, är det viktigt att få betalt för sådant arbete. Regler om föreskrivna ÄTA arbeten finns i AB04 kap. 2 § 3. Regler om så kallade likställda ÄTA-arbeten finns i AB04 kap. […]

Arbeta på löpande räkning – Vad ska jag tänka på?

Löpande räkning

Hur betalning ska ske är ett centralt moment för dig som entreprenör. Din beställare kan av naturliga skäl vilja använda sig av ett fast pris i stället för löpande räkning, som kan vara ett bättre alternativ för dig som entreprenör. Det finns olika varianter på hur du kan använda dig av löpande räkning. Terra Advokat […]

Ändrat pris efter ingånget avtal?

ändrat pris efter köp

Du som entreprenör kan ha rätt till ändring av ett avtalat pris för vissa oförutsebara och väsentliga kostnadsökningar som drabbat dig på grund av ökade kostnader för t.ex. material. Bestämmelsen ät tänkt att skydda dig som entreprenör och återfinns i AB 04 kap. 6 § 3. TERRA Advokat står redo att ge dig den vägledning […]