Affärsjuridik

Terra Advokat biträder klienter i uppdrag rörande granskning av kommersiella avtal, offentlig upphandling och fastighetstransaktioner.

Fastighetstransaktioner

Vi bistår klienter i fastighetsrelaterade frågor. Detta innebär bland annat att vi genomför fastighetstransaktioner. Terra Advokat biträder och lämnar råd till klienter i de frågor som kan uppstå vid ägande, överlåtelse och förvärv av fastigheter.

Granskning och upprättande av kommersiella avtal

Terra Advokat biträder klienter inom affärsjuridik. Vi bistår klienterna med juridisk rådgivning så att klienterna på ett bra och långsiktigt sätt ska kunna äga och driva sina verksamheter framåt. Vårt arbete innebär bland annat att granska och upprätta kommersiella avtal samt att bistå vid förhandlingar m.m.

Fastighetsrelaterade frågor

Ägande, överlåtelse och förvärv

Kommersiella avtal