Hur utses ett aktiebolags styrelse och vilka är arbetsuppgifterna?

Har du tänkt på vilka arbetsuppgifter ett aktiebolags styrelse har? Det är styrelsen som svarar för aktiebolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen måste fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Detta innebär att styrelsen löpande måste ta del av ekonomisk rapportering för bolaget. Vidare måste styrelsen se till att bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden kan kontrolleras […]