Aktieägaravtal

aktieägaravtal

Vad är ett aktieägaravtal? Ett aktieägaravtal är ett avtal som aktieägarna i ett aktiebolag ingår för att reglerainnehavandet och förfogandet av aktierna. Aktieägaravtalet är ofta ett brakomplement för de aktiebolag som har mer än en (1) aktieägare eftersom det tillåter aktieägarna att skräddarsy sitt upplägg avseende aktierna till relativt stor grad. Vad brukar finnas med […]

Bolagsordning och aktieägaravtal

bolagsordning

Bolagsordningar och aktieägaravtal är två vanligt förekommande dokument som de flesta bolag stött på vid någon tidpunkt; bolagsordning är ett lagkrav medanaktieägaravtal ofta erbjuder smidiga lösningar för detaljfrågor. Nedan beskriver vi kort vad respektive dokument är för något och hur respektive dokument fungerar. Vad är en bolagsordning respektive aktieägaravtal? En bolagsordning kan beskrivas som bolagets […]

Nyemission – Emittera aktier

Nyemission

Vad är en nyemission? En nyemission innebär att ett aktiebolag utfärdar nya aktier till ett antal personer. Detta kan ske antingen till befintliga aktieägare eller till icke-befintliga aktieägare. Det är även möjligt att erlägga betalning för ”de nyemitterade aktierna” genom likvida medel eller genom s.k. apportegendom. Vilket metod som bör väljas och till vem aktierna […]

Konkurs företag – Entreprenadsammanhang

Konkurs företag

Det kan dyka upp flera frågor när ett företag går i konkurs, oavsett om det gäller din avtalspart eller dig själv. Vad gäller vid konkurs för entreprenaden? Kommer jag att få betalt för min fordran om min avtalspart går i konkurs? Terra Advokat reder ut några av de vanligaste frågetecknen kring konkurs företag och hur […]

Konkurs under rättegång

Rättegång vid konkurs

Du kanske hade det på känn, och en dag får du beskedet: motparten har gått i konkurs under pågående tvist. Om du befinner dig i en rättsprocess mot ett annat bolag som under pågående rättegång går i konkurs är det ett antal saker man bör känna till. Förfarandet Tingsrätten utser i samband med att bolaget […]

Kund betalar inte faktura

kund betalar inte faktura

När ska man egentligen vända sig till Kronofogdemyndigheten när kund inte betalar fakturan? Kan ärendet hamna i tingsrätten i alla fall? Om ett företag har skickat en faktura till någon och denne inte betalar, kan det vara bra att tänka till. Ett första steg kan vara att skicka en påminnelse. Skulle motparten fortfarande inte betala […]