Entreprenadjuridik

Terra Advokat är specialiserade inom entreprenadjuridik och hanterar dagligen allt från upprättande av avtal till tvister inom bygg- och anläggningssektorn. Vi är baserade i Stockholm men är verksamma över hela landet.

Oavsett om ni är beställare, entreprenör eller underentreprenör kan ni vända er till oss. Terra Advokat har en gedigen branscherfarenhet och därmed även en stor förståelse för både beställarens och entreprenörens olika perspektiv.

Vi kan bistå er genom hela bygg- och anläggningsprocessen. Redan i ett tidigt skede kan vi hjälpa er med att upprätta och granska entreprenadkontrakt. Under processens gång finns vi där för att hantera era konflikter med beställare eller entreprenörer. För det fall att tvist redan uppstått kan vi naturligtvis biträda er i rättsprocessen.

Branscherfarenhet

Bistår genom hela processen

Konflikthantering

Konsumententreprenader

Vår erfarenhet inom entreprenadjuridik sträcker sig dessutom till situationer där beställaren är en konsument. Dessa typer av entreprenader ställer ofta högre krav på entreprenören.

Om ni känner er osäkra på vad det omfattade konsumentskyddet innebär kan vi bistå med allt från generell rådgivning till konkret assistans i allt från avtal till rättsprocess.

Offentlig upphandling

Vi på Terra Advokat besitter även stor kompetens inom offentlig upphandling. Har ni exempelvis fått ert anbud förkastat av en upphandlare på felaktiga grunder eller har andra frågeställningar gällande offentlig upphandling  så finns vi här för er.